Hälsoeffekter och träning med elcigg

När man pratar om hälsa och elcigg behöver man bredda blicken och kika närmare på omständigheterna. Faktum är att allt inklusive luft stressar cellvävnaden i till exempel lungvävnad. Syre är en av de största stressarna som finns och är bland många andra livsnödvändiga ont. Som alla levande organismer behöver trots att det orsakar oxidation på celler och i våra kroppar.

El-cigg rökning

Nästan alla som bestämmer sig för att använda e-cigg. Har vid något tillfälle bestämt sig att göra sig av med något annat nikotinmedel som till exempel cigaretter eller snus. Cigarettrök är det klart sämsta nikotinmedlet som vi känner till. Och orsakar användaren en otrolig förgiftning och stressar cellvävnaden i lungorna väldigt mycket.

ELcigg

I kontrast orsakar inte i närheten så mycket skada men är dock inte helt riskfritt. Forskning har kunnat påvisa viss stress orsakad av ångan från e-cigg. Men av allt att döma så är det minst 95% mindre skadlig än traditionella tobakscigaretter som är det sämsta. Trots att det finns en risk med e-cigg finns det otroligt många fördelar med elcigg. Den direkta hälsan påverkas inte alls i samma utsträckning som traditionelle tobaksrökning gör. Du kan till exempel vara elitidrottare på högsta möjliga nivå. Och använda e-cigg regelbundet viket vi har kunna se i modern tid. Orken och energin påverkas inte negativt överhuvudtaget. Och det går således utmärkt att träna hårt och använda e-cigg hur bra som helst. Även återhämtning efter träningspass verkar inte påverkas alls när man använder elcigg.

elcigg hälsoeffekter

Studier har visat att det till och med kan finnas en positiv effekt jämfört med att inte använda något överhuvudtaget. På grund av den något höjda påfrestningen på cellnivå i lungvävnaden. Som annars av naturliga skäl blir förhöjd efter ett hårt träningspass. Många långtidsstudier på träning och e cigg har genomförts. Och det har visat sig att träning och elcigg åtminstone inte har någon negativ effekt alls.